Kort & godt om børneattester

Alle idrætsforeninger har pligt til at indhente børneattest på de ledere i foreningen, der har fast tilknytning til børn og unge under 15 år.

Yderligere informationer kan findes på DGIs hjemmeside, under foreningsledelse.

Det er også en god ide at kontakte ens hjemkommune for hvor ofte attesterne skal fornyes, det varierer nemlig fra kommune til kommune.

Yderligere information