Strategi

DGI Nordjylland skydning's målsætninger i forhold til DGI Skydning strategi:

Synlighed - DGI vil arbejde for at skydning bliver kendt som en foreningsidræt for alle aldersgrupper, hvor der er tilbud, arrangementer og udviklingsmuligheder til alle niveauer.
Foreningerne skal vide hvad de kan bruge DGI Nordjylland til og hvilke tilbud de kan få. Derfor vil DGI Nordjylland aktivt opsøge alle nye foreningsformænd og invitere sig selv på foreningsbesøg.
DGI Nordjylland vil arbejde aktivt med at indsamle og videreformidle de gode historier og erfaringer, der er i medlemsforeningerne.
DGI Nordjylland vil synliggøre skydeidrætten ved andre typer af arrangementer.

Foreningsudvikling - DGI vil udarbejde værktøjer og redskaber som direkte kan anvendes i foreningerne og tilbyde kompetenceudvikling for frivillige i skytteforeningerne og internt i DGI.
DGI Nordjylland skydning udvikler et koncept til og en systematik omkring foreningskontakt. Konceptet skal guide et foreningsbesøg, hvor der er fokus på at skabe gode relationer til foreningen og hvor foreningen oplever DGI Nordjylland som en relevant og troværdig samarbejdspartner.

Rekruttering - DGI vil hjælpe skytteforeningerne med at rekruttere flere frivillige samt gøre det mere attraktivt og relevant at være frivillig.
DGI Nordjylland Skydning vil etablere et forum for kasserer, hvor der er vægt på erfaringsudveksling.

DGI vil arbejde for, at skytteforeningernes faciliteter forbedres som ramme for selve aktiviteten og for samvær og fællesskab i foreningerne.
DGI Nordjylland vil sætte faciliteter som emne på både foreningsbesøg og i de gode historier.

DGI vil fremtidssikre skydeidrætten ved at inddrage nuværende og kommende udøvere i udviklingen af aktiviteterne og øge deltagelsen i disse.
DGI Nordjylland vil skabe kontakt mellem løbeklubber og skytteforeninger for at fremme biatlon som aktivitet.

Yderligere information